VI HAR BRUG FOR DIN STØTTE

Den frivillige forening Sønderjysk Pigekor og Drengekor er et elite-sangmiljø, tilknyttet den selvejende institution Det Sønderjyske Sangcenter.

Koret modtager økonomisk støtte fra en lang række fonde og sponsorer, og ikke mindst støtter Sønderborg Kommune vores arbejde.

For at kunne bevare og udvikle den høje musikalske standard og for at koret fortsat kan bidrage til udbredelse af forståelsen for musik og kultur, har vi altid brug for økonomisk støtte.

Sponsor

Fadderskab

Gevinst til julekalender

SPONSORER

FONDE

Konsul Georg Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond

Frimodt-Heineke Fonden

FADDERSKABER

(personlige sponsorater på 1 år):

Margit Hansen, 2 stk

Hanne Møller Borgstrøm

Aase og Erik Rasmussen

Kim Iwersen – Meier Træprodukter

Karen Marie Klinksgaard – Bleshøy Optik

Smart-Marina Aps – Thorbjørn Thade Petersen