Info om Sønderjysk Pigekor og Drengekor

Sønderjysk Pigekor og Drengekor er en frivillig forening, som rummer i alt 7 aldersopdelte kor.

Koncertkoret ledes af:                              Mette Rasmussen, tlf. 6141 8665, koncert@sjpigekor.dk

Juniorkoret ledes af:                                 Ida Hymøller, tlf. 23621699, junior@sjpigekor.dk

Spirekoret ledes af:                                  Antonia Blaser, tlf. +49 157 32356696, spire@sjpigekor.dk

Forældrekoret ledes af:                            Antonia Blaser, tlf. +49 157 32356696, spire@sjpigekor.dk

Minispirekoret  ledes af:                           Anna Zaabalawi, tlf. 29110661, minispire@sjpigekor.dk

Anna Kruse tlf. 50406914, anna@sangcentret.dk

Forældre-barn-sang ledes af:                  Anna Zaabalawi

South Denmark Female Choir ledes af    Mette Rasmussen, tlf. 6141 8665, koncert@sjpigekor.dk

 

Sønderjysk Pigekor og Drengekors målsætning

At være et anerkendt kor af høj standard med koncertvirksomhed i ind- og udland.

At afholde og deltage i en række koncerter om året.

Som landsdelskor at være en væsentlig kulturel institution i Sønderjylland både nord og syd for grænsen.

At indgå i kulturlivet i landet som helhed.

At kunne repræsentere Danmark ved rejser i udlandet.

At være et tilbud om musikalsk uddannelse og sociale oplevelser til børn og unge i Sønderjylland.

At være flagskib og ”best practice” miljø i Det Sønderjyske Sangcenter.

 

South Denmark Female Choir´s målsætning:

At være et socialt og musikalsk tilbud til tidligere sangere i Sønderjysk Pigekors Koncertkor.

Koret arbejder som projektkor og mødes sidste weekend i september hvert år. Desuden samles koret til kor-rejser, jubilæer og andre arrangementer, når muligt.

Medlemskab af South Denmark Female Choir giver adgang til at deltage i korets aktiviteter, men sangerne er ikke forpligtet til at deltage i konkrete aktiviteter.

Nedenstående paragraffer gælder IKKE for South Denmark Girls Choir (dog gælder afsnit om kontingent, kortøj, samtykke vedr. billeder og GDPR-regler)

 

Mødepligt

Der er mødepligt til alle korprøver. Gyldige grunde for afbud til prøver og koncerter er kun:

– sygdom

– familiefester o. lign. meldt ud i god tid

– rejser og ekskursioner meldt ud i god tid

– skolearrangementer meldt ud i god tid

Hvis man udebliver fra koret uden afbud vil man få påtale, og gentager det sig, kan det betyde bortvisning. Hvis man har for mange afbud, vil bestyrelsen overveje sangerens medlemskab. Afbud meldes til dirigenterne i så god tid som muligt.

Når et arrangement er meldt ud, må sangerne prioritere dette højest i forhold til andre, senere tilkomne private arrangementer. Afbud skal meddeles så snart et arrangement er meldt ud – som udgangspunkt senest 1 uge efter info om dato er sendt ud.

Optagelsesregler

Der afholdes optagelsesprøver i juni og/eller august samt i løbet af året efter behov til Spire-, Junior og Koncertkor. Ved optagelsesprøven vurderes ud over sangkompetence også sangernes modenhed, og korets dirigenter bestemmer suverænt sangernes egnethed ved optagelse og oprykning.

Der er ikke optagelsesprøver til Forældre-barn-sang, Minispirekor og Forældrekor.

I august og januar afholdes åbne korprøver, hvor alle interesserede børn og unge er velkomne til at prøve at synge med.

 

Prøvetidspunkt og -sted

Forældre-barn-sang (piger og drenge 2-5 år + forældre/bedsteforældre): tirsdag kl. 16.30-17.30

Minispirekor (piger og drenge 4 – 6 år): onsdag kl. 16.30 – 17.30

Spirekor (piger og drenge 6-9 år): onsdag kl. 16.30-18.00

Juniorkor (piger og drenge 9-12 år): onsdag kl. 16.30-19.00

Koncertkor (piger 12-20 år): onsdag kl. 18.00-20.30

Forældrekor: onsdag kl. 18.00-19.30

South Denmark Female Choir: første weekend i oktober

Alle korprøver foregår på Sønderborg Kaserne, Gerlachsgade 5b, 4. sal, 6400 Sønderborg.

 

Alle sangere i Koncertkor og Juniorkor får sangundervisning. Omfang afhængig af alder. Dette er inkluderet i kontingentet.

Juniorkoret får ugentlig undervisning i hørelære, – inkluderet i korprøven og del af kontingent.

Alle sangere i Spirekor, Juniorkor og Koncertkor tilbydes undervisning i klaverkendskab mod egenbetaling (5 ugers forløb)

Korprøverne aflyses enkelte onsdage i løbet af sæsonen. Der arrangeres kor-weekender/øvedage efter behov og program. Sæsonen følger som udgangspunkt skolernes ferieplan.

 

Kordragt

Spirekor og JuniorkorPiger: Blå nederdel og sort + hvid bluse + sorte strømpebukser og sko. Nederdel lejes, bluser købes fra koret, sorte sko. Drenge: Sort og hvid skjorte/bluse og blå/rød butterfly, som lånes af koret. Dertil mørke bukser og sko, som sangerne selv anskaffer.

Koncertkoret: Blå nederdel med tilhørende 3 kortærmede T-shirts. Desuden rød nederdel med langærmet sort T-shirt. Nederdele lejes, bluser købes fra koret

Minispirekor og forældre-barn-sang: sort og hvid bluse, som sangerne selv køber. Piger får udleveret blå nederdel ved koncerter / drenge får udleveret blå butterfly ved koncerter. Strømper og sko købes selv

Forældrekor: eget sort tøj

South Denmark Female Choir: eget sort tøj

 

Sangerne har erstatningspligt, hvis dele af kordragten ødelægges el. bortkommer.

Kr. 800 pr nederdel / kr. 200 pr skjorte

 

Kornoder + mapper

Hvert kormedlem får udleveret en sort koncertmappe. Denne må kun bruges til korets koncerter. Noder udleveres af koret, som også betaler udgiften til disse. Sangerne skal selv sørge for mappe til opbevaring af noder. Mappe m. noder medbringes til alle korprøver.

 

Startpakke

Ved indmeldelse køber sangerne en “startpakke” med dragtpose, koncertmappe, mulepose og bluser. Pris er afhængig af kor.

 

Kontingent pr.  halvår (forår eller efterår)

Forældre-barn-sang: kr. 550 pr halvår

Minispirekor: kr 550 pr halvår

Spirekor: kr. 800 pr. halvår

Juniorkor: kr. 1000 pr. halvår

Koncertkor: kr. 1000 pr. halvår

Forældrekor: kr. 650 pr halvår

South Denmark Female Choir: gratis, deltagerbetaling v. korweekender og arrangementer

 

Kontingent dækker udgifter til dragtleje, undervisning og administration. Meddelelse om betaling sker på mail via korets kommunikationssystem (SpeedAdmin). Al henvendelse vedr. betaling skal rettes til korets kasserer. Manglende kontingentbetaling kan medføre, at medlemskabet ophører.

I forbindelse med korweekender og rejser opkræves deltagerbetaling ved tilmelding.

 

Bestyrelsen

Alle er velkomne til at kontakte bestyrelsen for spørgsmål, kommentarer og forslag. Navne og e-mail adresser findes på korets hjemmeside www.sjpigekor.dk

 

Tanter/onkler

For at korets aktiviteter kan gennemføres, har vi brug for forældreopbakning i form af frivillig arbejdskraft. Koret kan bruge mange forskellige kompetencer, f.eks. IT-kyndige, læger, syersker, kagebagere, praktisk hjælp, sponsor- og fondssøgere o. m. m.

Man kan henvende sig til bestyrelsen, hvis man gerne vil hjælpe – vi tager imod med tak!

 

Årsmøde

Der afholdes hvert år i forårssemestret et årsmøde, som er åbent for alle. Her fremlægges bl.a. beretninger fra formand og dirigenter samt regnskab fra kassereren. På mødet vælges forældrerepræsentanter og suppleanter til bestyrelsen.

Nærmere regler for bestyrelsesvalg kan læses i Sønderjysk Pigekor og drengekors vedtægter. (Udleveres ved henvendelse til bestyrelsen).

 

Hjemmeside

Korets officielle hjemmeside er www.sjpigekor.dk og www.sjdrengekor.dk

Her offentliggøres nyheder, billeder og offentlige koncerter.

 

Intra

Intra (speedadmin) er korets interne system, som man logger sig på via hjemmesiden (tryk på:”til korets intra”).

Den interne hjemmeside er korets informationskanal, og her findes adresselister og info om arrangementer.

Sangerne i koret forpligter sig til at checke intra regelmæssigt, da planer, programmer og andre oplysninger findes her. Info sendes også ud direkte på mail og evt. sms.

Forældre må sørge for, at kontaktoplysninger til enhver tid er opdateret.

 

Samtykke til brug af situationsbilleder, andre portrætbilleder og videoer i koret

Situationsbilleder kan offentliggøres uden samtykke i medfør af de gældende persondataretlige regler.

Derimod kræver det samtykke at offentliggøre portrætbilleder, herunder holdbilleder, hvilket er baggrunden for denne samtykkeerklæring.

Ved indmeldelse giver jeg som forælder med virkning fra optagelse i koret samtykke til, at Sønderjysk Pigekor og Drengekor må offentliggøre portrætbilleder og videoer af mit barn med henblik på at beskrive korlivet, herunder korprøver, koncerter, turnéture, weekendture og arrangementer.

Til PR brug kan billeder og videoer offentliggøres på korets og samarbejdspartneres hjemmesider, sociale medier samt på trykte publikationer som plakater, flyers og programmer.

Billeder og videoer vil derudover ikke blive udleveret til ekstern brug uden særskilt samtykke.

Samtykket er tidsubestemt, men det kan til enhver tid tilbagekaldes ved henvendelse eller meddelelse til korets bestyrelse. Dette vil dog medføre udmeldelse af koret. I korets privatlivspolitik kan du læse mere om, hvordan foreningen behandler personoplysninger på dig eller dit barn, dit barns rettigheder og hvordan samtykket kan tilbagekaldes.

 

Regler vedr. udmeldelse af Sønderjysk Pigekor og Drengekor

Udmeldelse skal ske skriftligt til korets dirigenter.

 

Efter optagelse i koret har nye sangere 3 prøvegange uden beregning.

Ønsker sangeren herefter ikke at fortsætte i koret, meddeles det dirigenten senest dagen efter 3. korprøve.

 

Fristen for udmeldelse for “gamle” sangere er senest dagen efter 1. korprøve i hvert halvår, dvs. i august og januar.

 

Melder man sig ud efter fristen, betales fuldt kontingent for det igangværende semester.

 

Kortøj afleveres hurtigst muligt efter sidste koncert,. Ved manglende aflevering af kortøj senest 1 måned efter udmeldelse, opkræves kr 800 pr nederdel / 200 kr pr skjorte for mistet tøj. Udmeldelse midt i et semester berettiger IKKE til, at man beholder kortøjet halvåret ud, selv om man har betalt kontingent for det pågældende halvår.

Koret har en positiv forventning om, at sangerne synger i koret til en sæson (skoleåret) er afsluttet, således at planlagte koncerter og kunstnerisk kontinuitet ikke forstyrres.

En sæson følger det danske skoleår (ca. 10. august – 23. juni).

Privatlivspolitik i Sønderjysk Pigekor og Drengekor – KLIK HER