Personale

Chefdirigent Mette Rasmussen

Mette Rasmussen

Chefdirigent
Dirigent for Koncertkoret

Kunstnerisk leder af Det Sønderjyske Sangcenter

Mette er uddannet cand. phil. i musikvidenskab med sidefag i engelsk fra Århus Universitet. Desuden private studier i sang og direktion. Hun har selv været aktiv korsanger og solist i mange år.

Hun har varetaget en lang række opgaver indenfor musikadministration, bl.a. som korkonsulent, bestyrelsesarbejde i bl.a. Verdenskoret (Jeunesses Musicales), som pædagogisk medarbejder ved Sønderjyllands Symfoniorkester og som lærer/korleder på Sønderborg Statsskole.

Mette har ledet Sønderjysk Pigekor siden 1997 og grundlagde Sønderjysk Drengekor i august 2011.

2007: Sønderborg Musikpris
2009: Sydbanks “Årets Skulderklap”
2011: Sønderborg Kommunes “Årets underviser”

Kontakt

koncert@sjpigekor.dk

tlf. 6141 8665

Antonia Blaser

Dirigent for Spirekoret
Dirigent for Forældrekoret

Antonia er organist i Rinkenæs Kirke og er uddannet PO-organist fra Løgumkloster Kirkemusikskole.
Hun synger selv i Aabenraa Vokalensemble og i Ekstrakoret fra Landestheater Schleswig Holstein i Flensborg.

I Det Sønderjyske Sangcenter dirigerer Antonia Seniorkoret og underviser i forskellige sangprojekter for børn og voksne.

Kontakt

spire@sjpigekor.dk

foraeldre@sjpigekor.dk

tlf. 4410 9074

Anna Zaabalawi

Dirigent for Forældre-barn-sang
Dirigent for Minispirekoret
Hørelære-underviser for Juniorkoret

Anna er uddannet folkeskolelærer med speciale i musikpædagogik og sang for de mindste elever.

Anna har arbejdet i børnehaver og skoler med sang, dans og drama i mange år og har bl.a. været lærer på Nordalsskolen, Nordborg. Siden 2006 har hun desuden undervist i klassisk klaver bl.a. på Sønderborg Musikskole.

I Det Sønderjyske Sangcenter er Anna sangpædagog for førskoleområdet, bl.a. i det nationale projekt SANGGLAD, i sangcentrets eget børnehavesangprojekt samt i “små synger sammen” projektet.

Kontakt

minispire@sjpigekor.dk

tlf. 2911 0661

Per-Bach-Nissen B&W

Per Bach Nissen

Sanglærer

Per er uddannet operasanger og synger ved mange forskellige operahuse og -forestillinger rundt omkring i Europa. Når han ikke lige er på farten, underviser han Koncertkorets ældste sangere i solosang.

Ida Hymøller

Dirigent for Juniorkoret
Hørelære-underviser for Juniorkoret

Ida er uddannet organist fra Det Jydske Musikkonservatorium og tilknyttet Det Sønderjyske Sangcenter som sangpædagog og projektleder. Hun har selv sunget i Sønderjysk Pigekor, inden hun flyttede til Århus for at studere.

Kontakt

junior@sjpigekor.dk

tlf. 2362 1699

Anna Kruse Ibsen

Dirigent for Minispirekoret
Hørelære-underviser for Juniorkoret

Anna er uddannet cand. mag. i musikvidenskab og idræt og er til daglig administrativ medarbejder og projektleder i Det Sønderjyske Sangcenter, hvor hun varetager en lang række opgaver omkring de mange sangprojekter. Desuden dirigerer Anna Sangcentrets Børnekor.

Kontakt

anna@sangcentret.dk

tlf. 50406914

Lise Marie Ernst

Sanglærer

Lise Marie underviser koncertkorets mellemste piger i solosang.

Lise Marie er uddannet klassisk sanger og fløjtenist fra Syddansk Musikkonservatorium og underviser til daglig på Ahlmannskolen i Sønderborg.

Kontakt

lisemarie.ernst@gmail.com

tlf. 2211 2099

Frederikke Kampmann

Sanglærer

Frederikke underviser koncertkorets piger i solosang.

Hun er uddannet klassisk sanger fra Det Jydske Musikkonservatorium.

Hun underviser også i sang i Haderslev Drengekor og har en aktiv karriere som solist i mange forskellige sammenhænge.

Berit Moesgaard Lei

Korproducent

Berit er korets producent, hvilket betyder at hun varetager koordinering af forældre-hjælp, dragte, praktiske opgaver ifm. koncerter, arrangementer og meget mere.

Kontakt

korproducent@sjpigekor.dk

tlf. 4243 0182

Linda Petersen

Dragt-ansvarlig

Linda holder styr på ind- og udlevering af kortøj og er på kasernen om onsdagen i korprøvetiden. Her kan hun altid kontaktes, hvis man mangler noget til koruniformen.

Kontakt

toejtante@sjpigekor.dk

Kathrine Bergmann

Hjælpedirigent i Minispirekoret

Kathrine går på gymnasiet i Sønderborg og synger i Koncertkoret. Hver onsdag hjælper hun i minispirekoret.

Laura Lyngs

Klaverlærer

Laura underviser vores yngste sangere i klaverkendskskab.

Laura blev student fra Sønderborg Statsskole i sommeren 23 og synger fortsat i Koncertkoret.

Flemming Nissen

Fotograf og grafiker

Flemming laver korets billed- og videomateriale og arbejder med PR

Kontakt

flemming@sangcentret.dk

Michael Kammann

klaverlærer

Michael underviser sangerne i koret i klaverkendskab. Han er uddannet cand. mag. i Musikvidenskab og historie og underviser til dagligt på Sønderskovskolen, Sønderborg.

Korets bestyrelse

Formand

Marianne Warming

formand@sjpigekor.dk

Kasserer

Berit Moesgaard Lei

kasserer@sjpigekor.dk

Næstformand

Stina Joensen

Bestyrelsesmedlem

Alice Jefsen Petersen

Bestyrelsesmedlem

Jeppe Juel Reeves

Bestyrelsesmedlem

Pernille Petersen

Bestyrelsesmedlem

Mette Rasmussen

Bestyrelsesmedlem

Malan Waag

Suppleant

Line Astrup Topsøe-Jensen