Personale

Chefdirigent Mette Rasmussen

Mette Rasmussen

Chefdirigent
Dirigent for Koncertkoret

Kunstnerisk leder af Det Sønderjyske Sangcenter

Mette er uddannet cand. phil. i musikvidenskab med sidefag i engelsk fra Århus Universitet. Desuden private studier i sang og direktion. Hun har selv været aktiv korsanger og solist i mange år.

Hun har varetaget en lang række opgaver indenfor musikadministration, bl.a. som korkonsulent, bestyrelsesarbejde i bl.a. Verdenskoret (Jeunesses Musicales), som pædagogisk medarbejder ved Sønderjyllands Symfoniorkester og som lærer/korleder på Sønderborg Statsskole.

Mette har ledet Sønderjysk Pigekor siden 1997 og grundlagde Sønderjysk Drengekor i august 2011.

2007: Sønderborg Musikpris
2009: Sydbanks “Årets Skulderklap”
2011: Sønderborg Kommunes “Årets underviser”

Kontakt

koncert@sjpigekor.dk

tlf. 6141 8665

Antonia Blaser

Dirigent for Spirekoret
Dirigent for forældrekoret

Antonia er organist i bl.a. Egernsund Kirke og er uddannet PO-organist fra Løgumkloster Kirkemusikskole.
Hun synger selv i Aabenraa Vokalensemble og i Ekstrakoret fra Landestheater Schleswig Holstein i Flensborg.

I Det Sønderjyske Sangcenter underviser Antonia i projektet “Kultur på recept”, i forskellige sangprojekter for børn og voksne og desuden i daginstitutioner på begge sider af den dansk-tyske grænse i projektet “Sang uden grænser”.

Kontakt

spire@sjpigekor.dk

foraeldre@sjpigekor.dk

tlf. 0049 1515 4026978

Anna Zaabalawi

Dirigent for Minispirekoret (mandags-, tirsdags- og onsdagsholdet)
Hørelære-underviser for Juniorkoret

Anna er uddannet folkeskolelærer med speciale i musikpædagogik og sang for de mindste elever.

Anna har arbejdet i børnehaver og skoler med sang, dans og drama i mange år og har bl.a. været lærer på Nordalsskolen, Nordborg. Siden 2006 har hun desuden undervist i klassisk klaver bl.a. på Sønderborg Musikskole.

I Det Sønderjyske Sangcenter er Anna sangpædagog for førskoleområdet, bl.a. i det nationale projekt SANGGLAD, i sangcentrets eget børnehavesangprojekt samt i tværgrænseprojektet “Sang uden grænser”.

Kontakt

minispire@sjpigekor.dk

tlf. 2911 0661

Per-Bach-Nissen B&W

Per Bach Nissen

Sanglærer

Per er uddannet operasanger og synger ved mange forskellige operahuse og -forestillinger rundt omkring i Europa. Når han ikke lige er på farten, underviser han Koncertkorets ældste sangere i solosang.

Ida Hymøller

Dirigent for Juniorkoret, hørelæreunderviser for Juniorkoret og sanglærer for Koncertkoret

Ida er i gang med en uddannelse til organist på Det Jydske Musikkonservatorium.

Ida er tilknyttet Sangcentret som sangpædagog og projektleder og leder Sangcentrets Børnekor Hun har selv sunget i Sønderjysk Pigekor, inden hun flyttede til Århus for at studere.

Kontakt

junior@sjpigekor.dk

tlf. 2362 1699

Anna Kruse

Dirigent for Minispirekoret (onsdagsholdet)

Anna er uddannet lærer i bl.a. musik og leder korets Minispirekor (onsdagshold). Anna underviser desuden i musik på Hørup Skole.

Kontakt

annakruse2014@gmail.com

tlf. 61698999

Berit Moesgaard Lei

Korproducent i Sønderjysk Pigekor og Drengekor

Berit er korets producent, hvilket betyder at hun varetager koordinering af forældre-hjælp, dragte, praktiske opgaver ifm. koncerter, arrangementer og meget mere.

Kontakt

korproducent@sjpigekor.dk

tlf. 4243 0182

Susanne Loumann Jensen

Dragt-ansvarlig

Susanne holder styr på korets store beholdning af koruniformer og sørger for, at alle sangere er udstyret med diverse skjorter, nederdele og bluser i rigtig farve og størrelse.

Træffes som regel under korprøverne om onsdagen.

Kontakt

toejtante@sjpigekor.dk

tlf. 5040 6914

Lise Marie Ernst

Sangpædagog

Lise Marie underviser koncertkorets mellemste piger i solosang.

Lise Marie er uddannet klassisk sanger og fløjtenist fra Syddansk Musikkonservatorium og underviser til daglig på Ahlmannskolen i Sønderborg.

Kontakt

lisemarie.ernst@gmail.com

tlf. 2211 2099

Emma Bedford

Assisterende dirigent for Minispirekorene

Emma er hjælpedirigent for Sønderjysk Pigekor og Drengekors minispirekor.

Emma synger i Koncertkoret og spiller klaver og komponerer sine egne sange. Hun går i gymnasiet i Sønderborg.

Pato Soto

Freelance fotograf og grafiker

Pato er fotograf og grafiker og følger koret ved prøver og koncerter for at dokumentere vores arbejde. Han designer desuden en del af korets PR-materiale.

Han er født og opvokset i Chile og har boet og arbejdet i Sønderborg siden 2010, bl.a. som fotograf for Sønderborg Kommune og Sønderjyllands Symfoniorkester.

Kontakt

patricio@sangcentret.dk

Korets bestyrelse

Formand

Marianne Warming

formand@sjpigekor.dk

Kasserer

Berit Moesgaard Lei

kasserer@sjpigekor.dk

Næstformand

Stina Joensen

Bestyrelsesmedlem

Alice Jefsen Petersen

Bestyrelsesmedlem

Jeppe Juel Reeves

Bestyrelsesmedlem

Pernille Petersen

Bestyrelsesmedlem

Mette Rasmussen

Bestyrelsesmedlem

Malan Waag

Suppleant

Line Astrup Topsøe-Jensen