Optagelsesregler

Der afholdes optagelsesprøver i juni og januar samt i løbet af sæsonen efter behov. Ved optagelsesprøven vurderes ud over sangkompetence også sangernes modenhed. Korets dirigenter bestemmer suverænt sangernes egnethed ved optagelse og oprykning.

 

Mødepligt

Der er mødepligt til alle korprøver. Hvis man udebliver fra koret uden afbud vil man få påtale, og gentager det sig, kan det betyde bortvisning. Hvis man har for mange afbud, vil bestyrelsen overveje sangerens medlemskab.

Afbud meldes til dirigenterne i så god tid som muligt. Når et arrangement er meldt ud, må sangerne prioritere dette højest i forhold til andre, senere tilkomne private arrangementer.

 

Prøvetidspunkt og -sted

Alle korprøver foregår på Sønderborg Musikskole, Skovvej 16, Sønderborg

Minispirekoret: onsdag kl. 16.30-17.30
Drengekoret: onsdag kl. 16.30-18.00 (yngste gruppe) og kl. 17.15-18.45 (ældste gruppe)
Spirekor: onsdag kl. 16.30 – 18.00
Juniorkor: onsdag kl. 16.30-19.00 (kl. 18.15-19 er obligatorisk undervisning i hørelære, noder, stemmebrug)
Koncertkor: onsdag kl. 18.00-20.30 (med forlængelse til kl. 21 på udvalgte dage). Koncertkoret får desuden undervisning i solosang ca. 8 gange pr. skoleår
Forældrekoret: onsdag kl. 18.00-19.00

Korprøverne aflyses enkelte onsdage i løbet af sæsonen – til gengæld arrangeres kor-weekender og øvedage efter behov og program. Sæsonen følger som udgangspunkt de danske skolers ferieplan.

 

Koncertpåklædning

Sangerne får udleveret relevant koncertpåklædning, som skal opbevares og vedligeholdes. Sangerne har erstatningspligt, hvis dele af den lånte kordragt ødelægges el. bortkommer.

Sangerne betaler selv bluser og sko (piger) / bukser og sko (drenge).

Nederdele (piger) og skjorte (drenge) lånes af koret.

 

Kornoder og -mapper

Hvert kormedlem får udleveret en sort koncertmappe. Denne er til låns og må kun bruges til korets koncerter. Noder udleveres af koret, som også betaler udgiften til disse. Sangerne skal selv sørge for mappe til opbevaring af noder. Mappe med noder medbringes til alle korprøver.

 

Kontingent (et semester = forår eller efterår):

Minispirekor: kr. 400 pr. semester
Drengekor: kr. 600 pr. semester
Spirekor: kr. 600 pr. semester
Juniorkor: kr. 800 pr. semester
Koncertkor: kr. 800 pr. semester
Forældrekor: kr. 350 pr. semester (30 korprøver årligt)

Dragtleje – kun piger: kr. 50 pr. sæson (opkræves sammen med kontingent)

Kontingent opkræves halvårligt i september / februar og dækker udgifter til undervisning og administration. Meddelelse om betaling sker på mail via korets kommunikationssystem (SpeedAdmin). Al henvendelse vedr. betaling skal ske til korets kasserer. Manglende kontingentbetaling kan medføre, at medlemskabet ophører. I forbindelse med korweekender og rejser opkræves deltagerbetaling ved tilmelding.

 

Tanter og onkler

For at korets aktiviteter kan gennemføres, har vi brug for forældreopbakning i form af frivillig arbejdskraft. Koret har brug for mange forskellige kompetencer, f.eks. IT-kyndige, læger, syersker, kagebagere, praktisk hjælp, sponsor- og fondssøgere, o. m. m. Man kan henvende sig til bestyrelsen, hvis man gerne vil hjælpe – vi tager imod med tak!

 

Medier og PR-materiale

Forældre giver ved indmeldelse tilladelse til, at deres søn/datter må afbildes på korets hjemmeside, samt i andre medier (facebook, brochurer, TV, aviser) i forbindelse med korets aktiviteter. Tilladelsen gælder også efter udmeldelse af koret.

 

Regler for ind- og udmeldelse af Sønderjysk Pigekor og Drengekor

Indmeldelse: Alle sangere skal til en optagelsesprøve (gælder ikke forældrekor og minispirekor). Efter optagelse i koret har nye sangere 3 prøvegange uden beregning. Ønsker sangeren herefter ikke at fortsætte i koret, meddeles det dirigenten senest 3 dage efter 3. prøvegang.

Udmeldelse skal ske skriftligt til korets dirigenter. For at blive fritaget for kontingentbetaling for et semester, skal udmeldelse ske SENEST dagen efter den første korprøve i semestret. Kortøj afleveres nyrenset og i ordentlig stand senest 1 måned efter udmeldelse. Ved manglende aflevering udsendes opkrævning på 800 kr pr nederdel / 100 kr pr skjorte.

Koret har en positiv forventning om, at sangerne synger i koret, indtil en sæson er afsluttet, således at planlagte koncerter og kunstnerisk kontinuitet ikke forstyrres.

Sæsonen følger det danske skoleår (ca. 10. august – 1. juli).